• Novi prilozi

  • Arhiva tekstova

  • Kategorije

  • Unesite svoju adresu e-pošte da biste pratili na ovaj blog i primali obaveštenja o novim člancima preko e-pošte.

    Pridružite se 14 drugih pratioca

  • Podrška

    RTB Bor

  • Meta

If you’re going to pontificate about the history of science then at least get your facts right!

The Renaissance Mathematicus

Recently, my attention was drawn to an article by Pascal-Emmanuel Gobry, on The Week website, telling the world what the real meaning of ‘science’ is (h/t Peter Broks @peterbroks). According to Mr Gobry science is the process through which we derive reliable predictive rules through controlled experimentation [his emphasis]. This definition is of course totally inadequate but I’m not going to try and correct it in what follows; I gave up trying to find a simple all encompassing definition of science, a hopeless endeavour, a long time ago. However Mr Gobry takes us on a whirlwind tour of the history of science that is to say the least bizarre not to mention horribly inaccurate and in almost all of its details false. It is this part of his article that I’m going to look at here. He writes:

A little history: The first proto-scientist was the Greek intellectual…

View original post 1.119 more words

Sokrat i Aristotel kao vaspitači

Sokratova i Aristotelova  etika vrline poznata je i pod imenom eudajmonizam. Ovaj termin se najpribližnije prevodi našom rečju „blaženstvo“ ili „sreća“ (a ne radost), tj. stanje harmoničnog življenja u kome smo uskladili svoju egzistenciju sa sopstvenim potrebama, prirodnim i društvenim okruženjem.

Verner Jeger u znamenitoj „Paidei“ naziva Sokrata pedagogom čovečanstva, i poredi njegovu kulturnu misiju sa Pitagorinom i Isusovom.  U kakvim okolnostima je ona nastala govori  dokumentarac  „The Greeks: Crucible of Civilization“:
http://www.youtube.com/watch?v=hOqesWikweI

Aristotelovom etičkom učenju, koje razvija motive sokratike, posvećena je 10. epizoda Sandelovog kursa Justice:
http://www.justiceharvard.org/2011/02/episode-10/#watch

Utilitarizam na delu i probi

U kojoj meri razum može da podrži naše moralne odluke? Da li nas izvodi iz moralnih dilema ili ih upravo kreira? Da li je lakše doneti odgovarajuću odluku ukoliko se prethodno osveste i odaberu etički principi i pozicije kojima ćemo se rukovoditi? Koliko moralni principi uspevaju da „drže vodu“?

Širi pregled misaonih eksperimenata u etici na temu „Ubiti jednog čoveka da bi se spasilo petoro“ (takođe kod M. Sandela, Justice, ep. 1): http://en.wikipedia.org/wiki/Trolley_problem

Moralno poboljšanje ljudi

Tema: Moralno poboljšanje
Da li moralno „popravljanje“ ljudi i dalje prepustiti tradicionalnim vaspitnim sredstvima, tako sporohodnim i sa nepouzdanim efektima?
Da li smo s postojećim moralnim kapacitetom i alatkama u stanju da adekvatno prosuđujemo i reagujemo na obim i brzinu promena u socijalnom okruženju koji je odavno globalan?
Neki poremećaji ponašanja uveliko se regulišu lekovima. Kakve su perspektive i rizici ako se ode korak dalje, u pravcu moralnog dizajniranja sredstvima moderne medicine i genetike?

http://www.bioedge.org/index.php/bioethics/bioethics_article/10378

http://vimeo.com/71019663

http://www.rts.rs/page/tv/sr/story/21/RTS+2/1323948/Vidik+.html

https://www.facebook.com/pages/Eti%C4%8Dki-klju%C4%8D/295450390560383

Pacifizam

Šta je pacifizam i kakav je njegov doprinos uspostavljaju i očuvanju svetskog mira? O tome u tekst Ričarda Hera: Mir

https://docs.google.com/file/d/0B3s9T-Ek3zu3WmhCVUZxY0Q0dGs/edit?usp=sharing

Da li je uporeba sile opšte i nužno moralno neispravna? Postoje li realističnije varijante pacifizma? O tome kod Krejga Ihare: U odbranu jedne verzije pacifizma

https://docs.google.com/file/d/0B3s9T-Ek3zu3eDhmbXpwSGIyRU0/edit?usp=sharing

Da li je umnost isto što i moralnost?

Mnogi naši postupci motivisani su različitim svrhama i često im služe samo kao sredstvo. Ali, i kada smatramo da su plemeniti i nesebično posvećeni opštem dobru , to ne mora uvek biti slučaj. Blog naslovna 4Povrh toga, sve i da postoji jasan kriterijum koji neka radnja treba da zadovolji da bi se mogla smatrati moralnom, da li je to onaj predložen od strane nemačkog filozofa Imanuela Kanta?

Odličan video za razumevanje Kantove etike, iz Sandelovog serijala harvardskog Justice – ima engleski titl i lepo se prati.
http://www.justiceharvard.org/2011/02/episode-06/

Episode 06 – Justice with Michael Sandel

http://www.justiceharvard.org

Now it’s your turn to hone your critical-thinking skills and explore the moral decisions we all face in our lives. Check out this short introduction video and begin your journey.

„Pravo obrazovanje je zabranjeno“

Španski dokumentarac o smislu i  statusu obrazovanja.

Za prevod na srpski kliknuti na cc oznaku na traci!

http://www.youtube.com/watch?v=98kMrdMQv_4&feature=share

Bitka za Internet

Može li se debati o slobodi Interneta pristupiti a da se ne mere njegova socijalna energija i socijalni potencijal?

Treba li nam novi okvir za razmatranje tog pitanja, pošto su današnje pravne i političke norme izgleda nedovoljne za tu procenu?

Postoji li čisto etička dimenzija u kojoj se pitanje o „koristi i šteti“ prava na slobodu informacija može tematizovati?

Odgovore ili nova pitanja nudi (možda) Guardian:

http://www.guardian.co.uk/technology/series/battle-for-the-internet.

 

GMO 2

Na priloženoj listi nalaze se linkovi ka video, dokumentarnim i tekstualnim materijalima koji omogućuju multidisciplinaran pristup ovoj temi.

Materijal za temu GMO

Eutanazija

Razmatranje etičkih aspekata (ne)dobrovoljne eutanazije u poglavlju knjige „Praktična etika“ Pitera Singera, Eutanazija (prve dve stranice u kopiji omaškom duplirane, početi sa čitanjem od treće, pod naslovom 7. Oduzimanje života ljudi).